U Z K I M Y O S A N O A T L O Y I H A

Yuklanmoqda...

Korxona haqida

Ob'ektlarni qurish uchun texnik hujjatlarni o'z vaqtida tayyorlash va ob'ektlar qurilishi bo'yicha arxitektura nazoratini amalga oshirish

Batafsil

Kontaktlar

  • O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Toshkent ko'chasi 4 uy.
  • +99870-715-27-67
  • office@himproekt.uz

REJALASHTIRISH – IQTISODIY KO‘RSATKICHLAR

REJALASHTIRISH – IQTISODIY KO‘RSATKICHLAR

2021 yil uchun moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar

                                                                                             million so'm

Yo'q.

Nomlanishi

Ko'rsatkichlar

bitta

Ishlar va xizmatlarni sotishdan olingan sof tushum

11 530,0

2

Bajarilgan ishlar, xizmatlar qiymati

6 850,6

3

Yalpi daromad

4679.4

4

Jami davr xarajatlari, shu jumladan :

3305.3

4.1

Ma'muriy xarajatlar

1775,5

4.2

Boshqa operatsion xarajatlar

1529,8

5

Boshqa daromad

138.6

6

Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar

172.6

7

Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq xarajatlar

8.0

8

Umumiy tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda

1677.3

9

ish haqi fondi

6149,9

10

O'rtacha ish haqi, so'm

5 064 400

1 1

Daromadlilik , %

19.9

 

Kutilayotgan moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar

2022 yilning birinchi yarmi uchun

million so'm

Nomlanishi

Biznes-rejaga muvofiq

 

Kutilgan

natijalar

 

% bajarildi

      1

Mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotishdan olingan sof tushum

8648.2

8 776,8

     101.5

       2

Sotilgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) tannarxi

5511,7

5150,6

      93.4

       3

Yalpi daromad

3136,5

3626.2

      115.6

       4

ish haqi fondi

4737,8

3672,0

       77.5

       5

Ma'muriy xarajatlar

1261.5

1303.6

      103.3

       6

Boshqa operatsion xarajatlar

717.1

630.5

     87.9

       7

Boshqa daromad

209.0

4.2

      2.0

       8

Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar

164,9

165.9

      100.6

      9

Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq xarajatlar

21.7

4.6

        21.2

       10

Umumiy tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda

1510.1

1857,6

       123,0

       11

O'rtacha ish haqi, so'm

6 266 931

 

6 996 900

      111.2

      12

To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar daromadi, %

23.3

30.7

      131.8